מחפשים בית אבות?

השאירו את הפרטים לקבלת ייעוץ במציאת בית אבות באיזור מגוריכם

חיפוש באתר

בתי אבותמידעחוק הירושה הישראלי

חוק הירושה הישראלי

כתיבת צוואה הוא תחום שאנשים רבים חוששים לגשת אליו ונמנעים מלעסוק בו, כנראה בגלל היצר הטבעי שלנו להתרחק ולהדחיק מחשבות הקשורות בסוף החיים.

אבל, כתיבת צוואה היא אחת ההחלטות החשובות ביותר שאדם עושה בחייו: זו הדרך היחידה בה הוא יכול להביע את רצונו האמיתי בנוגע לחלוקת רכושו ונכסיו לאחר מותו ובכך לדאוג לאופן בו יחיו קרוביו והיקרים לו בשנים שלאחר מותו. בנוסף, עריכת צוואה המסדירה את נושא הירושה וחלוקת הנכסים מסייעת במניעת סכסוכים וריבים בין היורשים וחוסכת להם בזבוז זמן וכסף בערכאות משפטיות.

 

צוואה וחוק הירושה הישראלי

כדאי לדעת שבמקרה שאדם הולך ועולמו ולא מותיר אחריו צוואה, סדר היורשים וחלוקת הרכוש ביניהם נקבעים על פי חוק הירושה הישראלי, התשכ"ה-1965. חוק זה קובע באופן חד משמעי כיצד יתחלק הרכוש בין היורשים, ואינו מותיר מקום לרצונו של הנפטר או לטיב יחסיו עם היורשים, כך שגם אם למשל אדם נפטר בעודו מסוכסך עם בנו או בן זוגו, אין בכך כדי להשפיע או לשנות את אופן חלוקת הרכוש, כשאין בנמצא צוואה.

על פי חוק הירושה, יורשי הנפטר הם בן זוגו, ילדיו, הוריו, אחיו, הורי הוריו וגם צאצאיהם (בסדר זה). החוק קובע שבמידה והמוריש הותיר אחריו בן זוג וצאצאים, בן הזוג זכאי לרשת מחצית מרכושו והמחצית השנייה תתחלק בין הילדים והנכדים. במידה והנפטר לא הותיר ילדים או נכדים אך יש לו הורים או אחים, יקבל בן זוגו שני שליש מרכושו והיתר יתחלק בין ההורים לאחים. במקרים בהם אין לנפטר הורים, אחים או ילדים - יועבר הרכוש במלואו למי שהיה באותו זמן בן זוגו. החוק מגדיר את בן הזוג כבן זוג נשוי, אך גם ידועים בציבור שאינם נשואים זכאים לירושה. בהיעדר קרובי משפחה המדינה תירש את עזבון הנפטר ותשתמש בנכסי העזבון לצרכי חינוך, מדע, בריאות וסעד. כדי להוציא לפועל את חלוקת הרכוש במידה והמוריש לא הותיר אחריו צוואה, על היורשים לבקש צו ירושה באמצעות תהליך משפטי בו מוגשת בקשה לרשם לענייני ירושה, ולמנות מנהל לעזבון.

אדם המעוניין שרכושו יתחלק באופן השונה מן ההוראות של חוק הירושה הישראלית, יכול לערוך צוואה בעודו בחיים, ובה לקבוע למי הוא מוריש את רכושו וכיצד תתבצע חלוקת הרכוש בין היורשים. כתיבת צוואה חוקית היא הדרך היחידה להבטיח שרצונותיו של אדם יתממשו לאחר מותו. החוק הישראלי מאפשר לכל אדם לערוך צוואה ובה לצוות את רכושו (או חלק ממנו) לכל אדם שיבחר, ללא התחשבות בדין היורשים של חוק הירושה.

כדי שצוואה תהיה חוקית עליה לעמוד במספר קריטריונים ובכללים שנקבעו בחוק לכתיבת צוואה, בהם:

על הצוואה להיות כתובה בכתב ידו של המצווה, ולהכיל את תאריך כתיבת הצוואה וחתימתו של המצווה. במידה ורוצים לערוך צוואה מודפסת יש לבצע זאת בנוכחות שני עדים בגירים שאינם נהנים מהצוואה. במידה ועורך הצוואה הוא אדם מבוגר ו/או חולה, רצוי לצרף אישור רפואי המעיד על כשירותו לערוך צוואה. אי אפשר להתנות את קיום הצוואה או חלק ממנה בתנאי שאינו חוקי או אינו מוסרי (למשל - להתנות את קבלת הרכוש בכך שהיורש יתגרש מאשתו). את הצוואה רצוי להפקיד אצל רשם הירושות, ובכל מקרה בטרם עריכת צוואה כדאי להתייעץ עם עו"ד המתמחה בצוואות וירושות.